Fotók az Észt Köztársaság külügyminisztere iszkaszentgyörgyi látogatásáról HU|SE|EN|EST|UDM|RU|FI

HU: Március tizenhetedikén délután színes észt és szetu forgatag alakult ki Iszkaszentgyörgyön. Délelőtt lezajlottak a miniszteri fogadás előkészületei és ebben szetu vendégeink is nagy segítségre voltak. Az Amadé-Bajzáth-Pappenheim Kastély Művelődési Házában kiállításra került a fotókiállítás, amely bemutatja hogyan zajlott az élet tavaly a dél-észtországi, szetuföldi Obinitsában, a 2015-ös finnugor kulturális fővárosban.


SE: Tõõsõl pääväl oll Iszkaszentgyörgy küläh suurõl riigivisiidil Eesti välisministri Kaljuranna Marina, koolimajah pildinäütüse avaminõ ja setodõ ja kohalikõ latsikoorõ ülesastminõ ja erinevä’ kõnõ’. Pääle lõõnat sõidimi Veszprémi raekotta, koh oll Veszprém-Tarto 45 aastakka kuuhtüü tseremoonia. Veszprém ja Tarto omma’ sõprusliina’. Sääl oll seto koorõl päämätselt meelelahutuslik roll – pall´o sõitmist ja uutmist ussõ takah tuu jaost, õt laulta’ kats laulu. Kõrrast oll eiski’ sääne tunnõh, õt kõrraldaja’ näi’ höste pall´o vaiva tuu jaost, õt hoita’ seto’ ja Eestist küllä sõitnu’ poliitigu’ erälde.

Edesi tull viil üts muusium, umajago as´alda’ huupi olõmist ja kats torõdat improvisatsioonilist laulu. Peräst ollimi liinah ja kaimi platvormi päält Ungari edimätse kunigapaari kujo man tulõdõh liina ja sis lätsimi süümä hüvvä õdagusüüki. Lossih naas piagi’ ka’ õgaüüne laulu- ja jututarõ – pääväne kokkovõtõh tull ar’ tetä’ ja kohalikkõ veine maitsa’. Laulupruumi oll vaia tetä’ ja nii saigi’ ühendet mõnus kasulikuga’ vabah vormih.


EN: On the 17th of March Iszkaszentgyörgy became a vivid Estonian and Seto village. In the morning our Seto guests helped in the preparation of the Estonian Minister of Foreign Affairs, Marina Kaljurand’s reception and installed the photo exhibition in the Cultural Centre of the Amadé-Bajzáth-Pappenheim castle. The exhibition introduces the highlights of Obinitsa, Finno-Ugric Capital of Culture 2015.


EST: Välisminister Marina Kaljurand sõnas soome-ugri 2016. aasta kultuuripealinnu Iszkaszentgyörgy’i ja Veszprémi külastades, et hõimurahvaste tihe koostöö on oluline kultuuripärandi hoidmisel.

«Ka meie Eestis suhtume mõnikord liiga enesestmõistetavalt sellesse, et meil on Setomaa ja seto kultuur. Tegelikult nõuab keele ja kultuuri hoidmine pühendumist,» tunnustas Kaljurand kultuuripealinna korraldajate tegevust.

Kaljuranna sõnul on soome-ugri kultuuripealinna algatus põlisrahvastele väga vajalik. «Soome-ugri keeli kõnelevad rahvad on Euroopas laiali pillutatud ning oma riik on tänapäeval vaid Soomel, Eestil ja Ungaril,» lausus Kaljurand. Maailmas on 25 miljonit soome-ugrilast.

Samaaegselt välisministriga külastas Iszkaszentgyörgy’i ja Veszprémi 2015. aasta soome-ugri kultuuripealinna Obinitsa delegatsioon, kes tutvustas seto kultuuri ning jagas kultuuripealinnaks olemise kogemust.

Kultuuripealinna idee pakuti välja 2011. aastal Tallinnas toimunud soome-ugri kuvandikonverentsil. Soome-ugri kultuuripealinna sisu ja põhiidee seisneb soome-ugri identiteedi teadvustamises, küla kui soome-ugri elulaadi osa väärtustamises ja rahvuspiirkondade arengu hoogustamises. Üks tähtsamaid kriteeriume pealinna valikul on kogukondlik algatus ja kohaliku omavalitsuse kaasatus. Kultuuripealinna tiitlit saavad taotleda ainult väikelinnad, külad ja alevikud.


UDM: 17-тӥ южтолэзе Искасентдьёрдьын пумитазы Эстонилэсь кунгожсьӧр кусыпъёсъя министрзэ, Кальюранд Маринаез. Ӵукнаысен ик дасяськонъёс выжизы замоке: татын усьтӥськиз Обиница сярысь туспуктэм адӟытон. Кылем арын сето шоркарын 60-лэсь уно фин-угор ужрад ортчиз, 25 сюрслэсь трос туристъёс вуылӥзы.


RU: 17 марта стало ярким днем в череде событий визита делегации из Эстонии. С утра гости сето готовились к приезду министра иностранных дел Эстонии Марины Кальюранд. В концертном зале замка Амаде-Байзат-Паппенхайм Обиница предстала в виде фотовыставки: жители культурной столицы финно-угорского мира 2015 г. показали, какие мероприятия (их было более 60) ознаменовали жизнь их села в прошлом году.


FI: 17. maaliskuuta iltapäivällä Iszkaszentgyörgyiin saapui värikästä virolaista ja setolaista tunnelmaa. Aamupäivällä olivat käynnissä valmistelut ministerivierailua varten ja setolaiset vieraat olivat tässä suureksi avuksi. Linnan kulttuuritalo siivessä järjestettiin vuoden 2015 kulttuuripääkaupunkia Obinitsaa esittelevä valokuvanäyttely.

20160317-DSC_0079

Délelőtt a kastélyparkban

20160318-DSC_0689

Amadé-Bajzáth-Pappenheim Kastély

20160317-DSC_9506 (1)

Ari S. Kupsus idegenvezetése

20160317-DSC_950920160317-DSC_955520160317-DSC_950020160317-DSC_008620160317-DSC_0075

20160317-DSC_9578 (1)

A kiállítás előkészületei a Művelődési Házban

HU: Délután 13 órakor Gáll Attila polgármester a Községháza előtt fogadta az Észt Köztársaság külügyminiszterét, Marina Kaljurand asszonyt, aki 2015-ös kinevezését megelőzően többek között az Orosz Föderációban, az Amerikai Egyesült Államokban és Mexikóban is nagykövetként szolgálta hazáját.

A miniszter részt vett Iszkaszentgyörgy észtországi testvértelepülésének, Köpu táblájának felavatásában, valamint megkoszorúzta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak emléktábláját.


EN: At 13:00 mayor Attila Gáll welcomed Marina Kaljurand at the Municipality Hall who was among others the Ambassador of the Republic of Estonia to the Russian Federation, to Mexico and to the United States of America before her appointment in 2015 to minister.

The Foreign Minister placed a wreath for the memory of the Hungarian Revolutionists of 1848 and investitured the new board which shows the direction of the Estonian brother village of Iszkaszentgyörgy, Köpu.


UDM: Нуназе шорын Искасентьёрдьлэн администраци юртаз,  озьы ик Кошшут карлудын Эстонилэсь кунгожсьӧр ужъёсъя министрзэ пумитазы. Марина Кальюранд тодмо политик, озьы ик умой вераське ӟуч кылын, посол луыса ужаз Россын, США-ын, Мексикаын. Министрлы дан усиз  Эстониысь Кыпу гурт пала возьматӥсь пуэз усьтыны. Та гурт Искасентдьёрдьлэн «бӧлякез» луэ. Озьы ик министр 15-тӥ март праздниклы луыса венгер калыклэсь батыръёссэ данъяса 1848-тӥ арлы синпелет вӧзы сяська тугоко понӥз.


RU: В 13 часов на площади Кошшута перед Администрацией с. Искасентдьёрдь мэр Аттила Галл приветствовал министра иностранных дел Эстонии Марину Кальюранд. М. Кальюранд была послом Эстонии в таких государствах как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Мексика. Министр торжественно открыла табличку, указывающую направление в сторону побратима Искасентдьёрдя в Эстонии – поселение Кыпу, которое расположено в районе Вильяндимаа, и так же славится школой в замке. Эстонские гости возложили венок к памятнику революции 1848-49 гг. и почтили память борцов за свободу венгерского народа.


FI: Iltapäivällä kello 13 pormestari Attila Gáll otti vastaan kunnantalon edessä Viron ulkoministerin, Marina Kaljurannan, joka ennen ulkoministerin pestiään toimi suurlähettiläänä muun muassa Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.

Ministeri osallistui Iszkaszentgyörgyin virolaisen ystävyyskaupungin, Kõpun nimeä osoittavan taulun avaamiseen, sekä laski seppeleen vuoden 1848-49 vallankumouksen ja vapaustaistelun uhrien muistotaulun eteen.

20160317-DSC_973220160317-DSC_979520160317-DSC_9811

20160317-DSC_9613

Setos and hussars

DSC03333

Investiture of a new board which shows the direction of the Estonian brother town, Köpü

20160317-DSC_9917

The Foreign Minister places a wreath for the memory of the Hungarian Revolutionists of 1848

HU: A rendezvények a Művelődési Házban folytatódtak, ahol a Miniszter Asszony rendhagyó történelem órát tartott arról, milyen fontos az összefogás és a finnugor családhoz való tartozás, majd számos programra sor került: az Általános Iskola kórusa észt népdalt adott elő, majd felléptek Iszkaszentgyörgy fiatal néptáncosai, a szetuk vegyeskórusa, végül Aranyi Péter a MAFUN (Finnugor Népek Ifjúsági Egyesülete) magyarországi kommunikációs vezetője hivatalos bejelentést tett, miszerint a 2017-es Finnugor Kulturális Főváros címre e naptól lehet pályázni.

A műsor után az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély barokk szárnyában a minisztert és delegációját Ari S. Kupsus, Iszkaszentgyörgy finn díszpolgára vezette körbe.


EN: The events continued in the Cultural Centre where the Minister hold an irregular history lesson to the pupils of Iszkaszentgyörgy and the audience about the importance of our Finnu-Ugric family. After that the choir of the Primary School of Iszkaszentgyörgy sang Estonian song, then the Seto choir sang some traditional Seto songs, finally the folk dancers of the Finno-Ugric Capital of Culture 2016 made their extraordinary show and Péter Aranyi Hungarian communication director of MAFUN (Association of Finno-Ugric Youth) announced that the bid for the title ‘Finno-Ugric Capital of Culture 2017’ is open.

After the event the Minister was guided around the baroque wing of Amadé-Bajzáth-Pappenheim Castle by Ari S. Kupsus, Finnish honorable citizen of Iszkaszentgyörgy.


UDM: Ужрадъёс выжизы замоке, кытын концерт залын министр вазиськиз гурт калыклы: кӧня ке мадиз венгер но эстон кусыпъёс сярысь, фин-угор семья сярысь. Данъяськымон, пусйиз М. Кальюранд, Искасентдьёрдь 25 миллионъем фин-угор калыкъёслэн шоркарзы луэ шуыса. Со бӧрсьы сцена вылэ потӥзы егит эктӥсьёс – пиналъёс венгер калык эктонъёсты тапыртӥзы, кырӟаз на начальной школае ветлӥсь нылпиослэн хорзы. Жингрес гуръёссэс кисьтӥзы сето воргоронъёс но нылкышноос. Кыл кутӥз Петер Арани, МАФУН огазеяськонлэн мадьяр ёзчиез, со ивортӥз, 2017-тӥ фин-угор лулчебертъя шоркар вожвылъяськон усьтэмын ни шуыса – ӵошатсконэ пыриськыны быгато выль фин-угор гуртъёс но каръёс.

Концерт бере куноосты нуизы экскурсие – Амаде-Байзат-Паппенхайм замоклэн «уж мытӥсез» Ари Купсус сетоослы вашкала юрт сярысь мадиз, чеберлыкен тодматӥз.


RU: Прием продолжился в концертном зале замка, где Марина Кальюранд выступила с небольшой речью о венгерско-эстонской дружбе и финно-угорском родстве. Это большая честь быть культурной столицей 25-миллионного финно-угорского сообщества, отметила министр. Поверьте, этот год будет самым интересным в вашей жизни, присоединилась к этой мысли Аннела Лаанеотс, руководитель делегации сето. Гости из Обиницы исполнили перед собравшимися звонки песни сето – леело. Венгерская сторона выступила с плясками и песнями: дети исполнили народные танцы, ученики начальных классов спели эстонскую песню. Представитель Молодежной ассоциации финно-угорских народов в Венгрии Петер Арани объявил о начале конкурса культурной столицы 2017 г.

После этого эстонская делегация познакомилась с интерьерами замка и вместе с Ари Купсусом прошлась по залам и кабинетам.


FI: Tapahtumat jatkuivat kulttuuritalossa, jossa ministeri piti historiantunnin siitä, miten tärkeää on yhteistyö ja kuuluminen suomalais-ugrilaiseen perheeseen, minkä jälkeen ohjelmassa oli paljon ohjelmaa: Iszkaszentgyörgyin koulun kuoro lauloi virolaisen kansanlaulun, kansantanssijat ja setolaisten sekakuoro esiintyivät, lopuksi MAFUNin (Suomalais-ugrilaisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö) Unkarin kommunikaatiopäällikkö piti virallisen puheen, jossa hän ilmoitti, että vuoden 2017 suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupungin titteliä voi jo hakea.

Ohjelman jälkeen Ari S. Kupsus, Iszkaszentgyörgyin kunniakansalainen sitteli Amadé-Bajzáth-Pappenheim-linnaa.

Rendhagyó történelemóra

Rendhagyó történelemóra

Néptáncbemutató

Néptáncbemutató

A szetu kórus műsora

A szetu kórus műsora

Aranyi Péter (MAFUN) bejelentése

Aranyi Péter (MAFUN) bejelentése

Marina Kaljurand miniszter Waliduda Dániel iszkaszentgyörgyi projektkoordinátorral

Marina Kaljurand miniszter Waliduda Dániel iszkaszentgyörgyi projektkoordinátorral

Iszkaszentgyörgy dízpolgárával, Ari S. Kupsusszal

Iszkaszentgyörgy díszpolgárával, Ari S. Kupsusszal a kastély barokk szárnyában

Szetu vendégeink a kastély előtt

Szetu vendégeink a kastély előtt

HU: Külön köszönet Kirli Ausmeesnek, aki a nap folyamán fáradhatatlanul segített programjaink során az észt-magyar és magyar-észt fordításban.

EN: Special thanks to Kirli Ausmees for her priceless assistance. She helped us with her translation during the whole day.

UDM: Нимысьтыз тау вераськом Кирли Аусмеес эшмылы, венгер-эстон но эстон-венгер берыкъянын юрттэмез понна.

RU: Выражаем благодарность Кирли Аусмеес за помощь в переводе.

FI: Ohjelman jälkeen Ari S. Kupsus, Iszkaszentgyörgyin kunniakansalainen sitteli Amadé-Bajzáth-Pappenheim-linnaa.

Fotók/Photos: Harri A. Sundell

3 thoughts on “Fotók az Észt Köztársaság külügyminisztere iszkaszentgyörgyi látogatásáról HU|SE|EN|EST|UDM|RU|FI

  1. Pingback: Május 11. – “Az én Észtországom” előadás | iszkaszentgyörgy

  2. Pingback: Kirli Ausmees Észtországról mesélt | iszkaszentgyörgy

  3. Pingback: Újabb szetu nyelvű cikk Iszkaszentgyörgyről! | iszkaszentgyörgy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s